Exklusiva klockor, plattform för försäljning i hela landet.

Att bedriva handel på distans kräver förtroendekapital, i synnerhet om man säljer exklusiva klockor. Vi har nu förmånen att förmedla en mycket lönsam affärsmöjlighet med högt förtroendekapital för en slipad entreprenör. En väl inarbetad rörelse för försäljning av exklusiva klockor med marknadsledande varumärken och varför inte i en förlängning andra premiumprodukter. Varumärket är väletablerat på marknaden och verksamheten genererar en stabil omsättning på ca 4,5 MKR årligen med vinst. Omsättningen baseras på en insats om 30 procent, vilket innebär att man inte arbetat heltid. Med tanke på den låga arbetsinsatser finns det goda möjlighet till vinst samt utvecklingsmöjligheter för ny ägare. Beräknad bruttovinst om verksamheten bedrivs på heltid motsvarar 1,29 MKR på årsbasis. Verksamheten dominerar sökmotorer som Google med relevanta sökord vilket gör att kundtillströmningen är god från kunder som har för avsikt att sälja, köpa men även värdera och kontrollera sina objekt. Försäljningskanaler, fraktavtal, färdig webbshop uppbyggd med WooCommerce, automatiserat publiceringsverktyg mm finns färdigt. Verksamheten är nyckelfärdig och kan drivas på heltid, alternativt som ett komplement till redan befintlig verksamhet med riktigt goda marginaler. Man har även idag upparbetat samarbete gällande finansiering. Verksamheten överlåts i bolagsform och går att driva från hela landet. Bokslut 1: Omsätt: + 4,5 MKR Resultat: Vinst Bokslut 2: Omsätt: + 4,5 MKR Resultat: Vinst Pris idé: 1 550 000:- För mer info, pris och visning kontakta ansvarig förmedlare Henrik Dahlin ett tillfälle för rätt person som säker en nyckelfärdig verksamhet eller som ett komplement till redan befintlig verksamhet med riktigt goda marginaler. 

För mer info,  kontakta ansvarig förmedlare
Henrik Dahlin tel: 0734-237130
henrik@dahlinsforetagsformedling.se
Vi erbjuder även finansieringslösningar för ert företagsförvärv.